SELECT LANGUAGE : ENGLISH | PERSIAN
021 55420713 | sales [at] ajaxbolt.com | 0912 1933785
صفحه اصلیدرباره ماتماسگالری
پیچ سر شش گوش آچارخور
پیچ آلن و پیچ آلن مغزی
استدبولت
مهره
واشر

گشتاور لازم جهت محکم کردن پیچ شش گوش

برای مشخص کردن نیرو و گشتاور لازم برای اتصال پیچ شش گوش به تشریح 2 معادله می پردازیم. لازم به ذکر است مطالعه این قسمت نیاز به اندکی دانش علم فیزیک در تعاریف تنش و نیرو دارد.

معادله نیرو

همانطور که میدانید تنش و فشار دو تعریف معادل از نیروی اعمالی بر واحد سطح هستند که تنش بیشتر برای جامدات و فشار بصورت عمومی و بیشتر برای سیالات مطرح می شود. طبق معادله داریم
T=F/A و یا F=TA
در رابطه بالا F نیرو A مساحت سطح مقطع T تنش می باشد. در اینجا کمیتی به نام بار گیرا یا همان Clampload را معرفی میکنیم که مقدار آن 0.75 بار گواه یا همان Proofload است. در معادلات بجای بار گواه از بار گیرا استفاده می کنیم. دلیل هم بیشتر رعایت امنیت کار است. چرا که در صورات اعمال بار گواه به پیچ امکان شکست آن وجود دارد و تا آنجا که ممکن است باید به آن نزدیک نشد. بنا براین خواهیم داشت :
F=0.75SpA
در رابطه بالا Sp بار گواه است. معادله دیگری که می توان از آن استفاده نمود به قرار زیر است
T=K F d
در معادله بالا T گشتاور K ضریب خطا و F نیرویی است که طبق معادله بالا محاسبه می شود و d قطر نرمال پیچ است. ضریب خطا k برای متریال های مختلف ، اصطکاک سطح اتصال و سایز های مختلف پیچ متفاوت بوده و عددی بین 0.15 الی 0.3 برای پیچ و مهره ها می باشد. مقدار K برای پوشش های مختلف پیچ و مهره به قرار زیر است

جدول زیر گشتاور مورد نیاز برای محکم کردن پیچ و مهره کلاس و سایز مختلف نشان می دهد
سایز پیچگرید 2گرید 5گرید 8استنلس استیل 18-8
---دنده درشتدنده ریزدنده درشتدنده ریزدنده درشتدنده ریزدنده درشتدنده ریز
4*------5.2-
6*------9.6-
8*------19.8-
10*------22.831.7
1/444.76.37.39106.37.8
5/1689131418201111.8
3/81517232633372022
7/162427374152583133
1/23741576480904345
9/16535982911151295763
5/8738311212815918093104
3/4125138200223282315128124
7/8129144322355454501194193
1188210483541682764287289

گشتاور لازم جهت محکم کردن پیچ شش گوشپیچ سر شش گوش آچارخور
واشر تخت استاندارد

واشر تخت استاندارد

واشر های تخت استاندارد که در اتصالات پیچ های شش گوش DIN933, DIN931 و آلن DIN912 بسته می شوند معمولا طبق استاندارد DIN125 تولید می شوند و زیر سر پیچ و یا قبل از مهره به منظور پخش یکنواخت تنش بکار می روند. واشر های تخت می تواند مانند پیچ و مهره اتصالی از کلاس و گرید های مختلفی تولید شده و با آبکاری گالوانیزه سرد و گرم و داکرومات عرضه شوند. همچنین واشر تخت در دو شکل کاملا تخت کلاس A و پخ خورده کلاس B تولید شود

مقالات