SELECT LANGUAGE : ENGLISH | PERSIAN
021 55429480 | sales [at] ajaxbolt.com | 0912 1933785
صفحه اصلیدرباره ماتماسگالری
پیچ سر شش گوش آچارخور
پیچ آلن و پیچ آلن مغزی
استدبولت
مهره
واشر

ترکیب شیمیایی استادبولت B7 و B16

ترکیب شیمیایی استادبولت گرید B7 و B16 بسیار نزدیک می باشد با این تفاوت که گرید B16 اندکی منگنز کمتر داشته و در عوض در ساختار خود وانادیم دارد. خواص مکانیکی این دو گرید استاد بولت نیز تا دمای 450 درجه سانتی گراد کاملا برابر است اما با افزایش دما کارایی گرید B7 کمتر شده و در دماهای بالاتر استفاده از استاد بولت B16 بسیار رایج تر است.

گرید استادبولتکربن Cمنگنز Mnفسفر Pگوگرد Sسیلیسم Siکروم Crمولیبدنیوم Moآلومینیوم Alوانادیوم V
B70.37-0.49 %0.65-1.10 %0.035 %0.04 %0.15-0.35 %0.75-1.20 %0.15-0.25 %--
B160.36-0.47 %0.45-0.70 %0.035 %0.04 %0.15-0.35 %0.80-1.15 %0.50-0.65 %0.015 %0.25-0.35 %
جدول مقایسه خواص مکانیکی کلیه گرید های پیچ و استاد بولت

ترکیب شیمیایی استادبولت B7 و B16استدبولت
مقالات