SELECT LANGUAGE : ENGLISH | PERSIAN
021 55420713 | sales [at] ajaxbolt.com | 0912 1933785
صفحه اصلیدرباره ماتماسگالری
پیچ سر شش گوش آچارخور
پیچ آلن و پیچ آلن مغزی
استدبولت
مهره
واشر

پیچ و مهره استاندارد F568

بیانگر مشخصات فنی پیچ و مهره ها و استادبولت های متریک استاندارد برای کاربری عمومی مهندسی می باشد.
نام رسمی که برای پیچ و مهره های این استاندارد بیان شده است "مشخصات استاندارد برای پیچ و مهره و یا استادبولت های دنده خارجی متریک فولاد و یا آلیاژ فولاد از سایز 1.6 الی 100 میلیمتر" می باشد.

هر دو استاندارد F568M و ISO898-1 لیستی از گرید های مختلف پیچ و مهره متریک از کربن پایین تا کربن بالا و آلیاژ کربن را ارائه کرده اند. در زیر لیستی از گرید ها و استاندارد هایی که از نظر خواص فیزیکی تا حدودی مشابه هستند آورده شده است. جایگزینی هر یک از استاندارد ها با استاندارد معادل در دستگاه دیگر برای قطر های مختلف باید با بررسی بیشتر مهندسی صورت گیرد. برای مثال پیچ و مهره گرید 8.8 مشخصات مکانیکی کاملا برابری تا قطر M80 دارند، این در حالی است که استاندارد معادل آن در دستگاه ASTM A449 با افزایش قطر مشخصات مکانیکی کاهش می یابد و این الزام را بوجود می آورد تا با افزایش قطر استاندارد معادل از دستگاه دیگر یک پله بالاتر رود. به عنوان مثال دیگر کلاس 12.9 از شش گوش متریک استاندارد برابر ASTM A574 را دارد حال آنکه کلاس 10.9 پیچ های آلن و استاد بولت ها را نیز پوشش می دهد اما استاندارد برابر آنها در دستگاه ASTM برابر استاندارد پیچ شش گوش نمی باشد.

توجه در تبدیل ها هر ksi معادل 6.9 Mpa می باشد


پیچ و مهره

رینج قطرکلاس متریکاستاندارد معادل ASTMتوضیحاتحداقل تنسایل Mpaحداقل تنش تسلیم Mpa
کلیه سایز ها4.6A307Aفولاد کربن پایین یا متوسط400240
تا M245.8---فولاد با کربن پایین یا متوسط520420
تا M248.8A449فولاد کربن متوسط با عملیات حرارتی830660
تا M248.8A193B7/A354BC or F1554G105فولاد کربن متوسط با عملیات حرارتی830660
تا M368.8.3A325 Type 3 / A449 Type 3فولاد هواخور کربن متوسط با عملیات حرارتی830660
کلیه سایز ها10.9A490/A354BDآلیاژ فولاد کربن متوسط با عملیات حرارتی1040940
تا M3610.9.3A490 Type 3آلیاژ فولاد هواخور کربن متوسط با عملیات حرارتی1040940
کلیه سایز ها12.9A574آلیاژ فولاد با عملیات حرارتی12201100
پیچ و مهره استاندارد F568