SELECT LANGUAGE : ENGLISH | PERSIAN
021 55420713 | sales [at] ajaxbolt.com | 0912 1933785
صفحه اصلیدرباره ماتماسگالری
پیچ سر شش گوش آچارخور
پیچ آلن و پیچ آلن مغزی
استدبولت
مهره
واشر

کمیت ها و دیمانسیون های مرتبط با پیچ و مهره و اتصالات

در دنیای مهندسی استفاده از کمیت ها برای بیان مقدار و تعداد آنچه قابل اندازه گیری است کاربرد بسیار دارد. این امر در مورد پیچ و مهره ها نیز که قطعات کاملا مهندسی هستند صدق می کند. مثلا گفته میشود استدبولت ASTM A193 B7 حداقل تنسایل کششی 100 ksi را دارد و تا دمای 800 درجه فارنهایت بازدهی دارد. اما این کمیت ها برای تعاریف فیزیکی متفاوت کاملا متفاوت بوده و حتی برای یک تعریف نیز در دستگاه های مختلف دیمانسیون های مختلفی تعریف شده اند. این دیمانسیون ها از نظر مهندسی یا در دستگاه سیستم بین المللی SI و یا در دستگاه انگلیسی و یا آمریکایی معرفی می شوند. در زیر به معرفی کمیت های متداول در مهندسی پیچ و مهره می پردازیم.

جرم Mass

آنچه به عنوان وزن در عرف نامیده می شود در واقع معرف جرم می باشد چرا که کیلوگرم و پوند دیمانسیون های جرم هستند و نه وزن.جرم را با M حرف اول Mass نشان داده و دیمانسیون آن در دستگاه بین المللی کیلوگرم و در دستگاه آمریکایی پوند است.

فشار و تنش Pressure and Tension

از آنجا که فشار و تنش دو تعریف مجزا از یک کمیت هستند یعنی معرف نیرو بر واحد سطح، که فشار معمولا در ارتباط با مایعات و گازها و تنش در ارتباط با جامدات استفاده می شود دیمانسیون و یا کمیت یکسان دارند. در مورد پیچ و مهره ها که جامد هستند معمولا مفهوم تنش مورد استفاده قرار میگیرد که واحد های پر کاربرد آن مگا پاسکال Mpa و کیلو پوند بر اینچ مربع ksi می باشد.

دما Temperature

دیمانسون دما در دستگاه ترمودینامیک استاندارد کلوین است. اما در صنایع از دو دیمانسیون فارنهایت و سانتی گراد و یا سلسیوس برای معرفی دما استفاده می شود.

طول Length

واحد طول در دستگاه بین المللی متر و در دستگاه آمریکایی فوت و اینچ است


پیچ و مهره

کمیت ها و دیمانسیون های مرتبط با پیچ و مهره و اتصالات