SELECT LANGUAGE : ENGLISH | PERSIAN
021 55420713 | sales [at] ajaxbolt.com | 0912 1933785
صفحه اصلیدرباره ماتماسگالری
پیچ سر شش گوش آچارخور
پیچ آلن و پیچ آلن مغزی
استدبولت
مهره
واشر

پیچ و مهره کلاس 5.6

پیچ های کلاس 5.6 که به پیچ آهن نیز معروف هستند و همراه با مهره کلاس 5 و یا 5 به بالا بسته میشوند در دستگاه های استاندارد DIN طبق DIN931 بصورت نیم دنده و DIN933 بصورت تمام دنده تولید میشوند.

این کلاس از پیچ و مهره ها در ساختار مفتولشان کربن کمتری نسبت به کلاس های بالا تر دارند از نظر انعطاف بهتر هستند اما استقامت کمتری دارند. هر میلی متر مربع از سطح مقطع این پیچ قادر به تحمل بار 50 کیلوگرم بار است و تا 60 از بار وارد شده را نیز بدون تغییر شکل تحمل میکند.

پیچ های کلاس 5.6 معمولا با دنده درشت بصورت Coarse Thread تولید میشوند و مصرف اصلی آنها اتصالات معمولی است که نیاز به مقاومت کششی بالایی نیست. این نوع پیچ و مهره در دسته پیچ های متریک دسته بندی میشود و در دستگاه استاندارد ایزو از استاندارد ISO 898 تبعیت می کند.

در ساختار پیچ و مهره کلاس 5.6 حداکثر 0.55 درصد کربن، 0.05 درصد فسفر و 0.06 درصد گوگرد وجود دارد. صنایع پیچ و مهره آژاکس تولید کننده انواع پیچ و مهره شش گوش کلاس 5.6 نیم دنده و تمام دنده سایز M6-M34 می باشد. جداول مربوط به مقاومت و تنسایل برای پیچ و مهره کلاس 5.6 برای سهولت استفاده شما برای قطر های مختلف قید شده اند.

Nبار گواه بار نیوتن N بار کیلوگرم Kg مساحت سطح مقطع پیچ mm^2 mm قطر مغزی پیچ mm قطر اسمی پیچ کلاس پیچ
3731 6219 633 12.68 4.019 5 5.6
5114 8524 867 17.733 4.773 6 5.6
9658 16098 1641 32.82 6.466 8 5.6
15382 25638 2613 52.26 8.16 10 5.6
22428 37380 3810 76.21 9.853 12 5.6
30798 51330 5232 104.64 11.546 14 5.6
42392 70653 7202 144.04 13.546 16 5.6
51932 86553 8823 176.46 14.993 18 5.6
66475 110793 11293 225.87 16.993 20 5.6
83338 138897 14158 283.17 18.993 22 5.6
95381 158969 16204 324.1 20.319 24 5.6
152661 254435 25936 518.72 25.706 30 5.6
223349 372249 37945 758.92 31.093 36 5.6
307429 512382 52230 1044.6 36.479 42 5.6

پیچ و مهره

پیچ و مهره کلاس 5.6