SELECT LANGUAGE : ENGLISH | PERSIAN
021 55420713 | sales [at] ajaxbolt.com | 0912 1933785
صفحه اصلیدرباره ماتماسگالری
پیچ سر شش گوش آچارخور
پیچ آلن و پیچ آلن مغزی
استدبولت
مهره
واشر

تفاوت قطر اسمی پیچ، قطر کوچک پیچ و قطر گام پیچ

سه تعریف مختلف از قطر و سایز پیچ های صنعتی شامل پیچ های شش گوش، پیچ آلن و استادبولت وجود دارند که هر یک کاربری خود را دارند. آنچه در عرف از قطر پیچ یاد می شود قطر اسمی و یا قطر بزرگ پیچ است که در واقع از روی دنده ها محاسبه می شود و در کدخوانی پیچ و مهره ها نیز این قطر اسمی و بزرگ است که مورد استفاده قرار می گیرد.

قطر کوچک و یا قطر مینور در واقع قطر جان پیچ است که به اندازه دو برابر عمق دنده یعنی یک عمق دنده در دو طرف از آن کم شده باشد. از قطر کوچک یا مینور در محاسبات تنسایل و کشش پیچ و مهره استفاده بسیار زیاد می شود چرا که سطح مقطعی از پیچ که به تحمل بار وارده می پردازد در واقع سطح مقطع جان پیچ و بر حسب عمق کوچک است.

قطر گام پیچ در برخی محاسبات مورد استفاده قرار میگیرد و گاهی صرفا جنبه ایلاستریت کردن مهندسی دارد. هر چند اندازه گیری قطر اسمی و قطر کوچک پیچ بسیار ساده است محاسبه قطر گام پیچ اندکی تکنیک دارد. بدین منظور سطح مقطع دنده در شکل زیر را در نظر بگیرید با حرکت یک خط فرضی در راستای افق در عمق سطح مقطع به نقطه ای برسید که طول a و b با یکدیگر برابر شوند. در این حالت قطر بدست آمده همان قطر گام پیچ است. دقت کنید در صورتیکه این خطر بالاتر رود طول a از b بیشتر میشود و بر عکس.
پیچ و مهره

تفاوت قطر اسمی پیچ، قطر کوچک پیچ و قطر گام پیچ