SELECT LANGUAGE : ENGLISH | PERSIAN
021 55420713 | sales [at] ajaxbolt.com | 0912 1933785
صفحه اصلیدرباره ماتماسگالری
پیچ سر شش گوش آچارخور
پیچ آلن و پیچ آلن مغزی
استدبولت
مهره
واشر

طول گام و عمق دنده پیچ و مهره متریک

قبلا درباره نحوه اندازه گیری طول گام، قطر پیچ، قطر گام و عمق دنده صحبت کردیم و اختلاف فاز دنده های روبرو در پیچ و مهره ها را شرح دادیم. در اینجا بیشتر به بحث ابعادی و اهمیت آن در استحکام و تنش تسلیم می پردازیم. پیچ و مهره های استاندارد متریک که در حال حاضر در سر تا سر دنیا تولید شده و به عنوان استاندارد پذیرفته شده اند با دو نوع دنده استاندارد Coarse thread یا دنده درشت , Fine thread یا دنده ریز تولید می شوند. هر یک از این دو نوع دنده دارای مزایا و معایبی هستند که در ادامه بحث به آن خواهیم پرداخت.

از آنجا که بیشتر پیچ و مهره های صنعتی بصورت دنده درشت Coarse Thread تولید می شوند ابتدا به نحوه محاسبات ابعادی و جداول مربوط به پیچ و مهره های دنده درشت می پردازیم و در پایان درمورد پیچ و مهره های دنده ریز نیز اطلاعاتی در دسترس شما قرار می دهیم.

پیچ و مهره استاندارد متریک دنده درشت

در نوامبر سال 1948 کشورهای آمریکا، انگلستان و کانادا استاندارد دنده های یونیفاید را به رسمیت شمارده و انگلستان استانداردهای پیشین تولید پیچ و مهره مثل استاندارد دنده BSW, BA و BSF را در سال 1965 منقضی اعلام نمود تا دنده های یونیفاید بعنوان معتبرترین نوع دنده در دنیا رسمیت پیدا کند.

دنده های یونیفاید متریک با حرف M نمایش داده می شوند که به دنبال آن عددی به میلی متر بیان می شود که قطر اسمی پیچ یعنی قطری که از روی رزوه یا دنده محاسبه شده است قرار می گیرد. در مورد نحوه کدخوانی پیچ و مهره ها در مقاله دیگری بحث نمودیم. در صورتیکه طول گام پیچ قید نشده باشد پیچ دنده درشت در نظر گرفته می شود.

شکل زیر سطح مقطع دنده های یونیفاید دنده درشت را نشان داده است. همان طور که می بینید زاویه داخلی دنده 60 درجه می باشد. مطابق با شکل روابط ریاضیاتی زیر بین ابعاد گام، عمق و زاویه دنده بوجود می آید گام و عمق پیچ و مهره متریک

هر چه میزان r بزرگتر باشد یعنی انحنای کف دنده کوچکتر است. این امر سبب کاهش تمرکز تنش شده و استحکام پیچ افزایش پیدا می کند. در عوض با کاهش انحنا میزان درگیری و اصطکاک کاهش یافته که در اثر بارگذاری دینامیک و اعمال لرزش احتمال باز شدن پیچ و مهره ها افزایش پیدا می کند.

جدول مربوط به ابعاد پیچ و مهره دنده درشت در زیر آمده است. سطح مقطع پیچ دنده درشت

پیچ های متریک استاندارد دنده درشت Coarse Thread
قطر اسمی پیچ
d = D
گام پیچ

P
شعاع انحنای عمق
r
قطر گام
d2=D2
قطر جان پیچ

 d3        D1
ارتفاع دنده

 h3        H1
قطر سوراخ
mm
M 1.00 0.25 0.036 0.838 0.693 0.729 0.153 0.135 0.75
M 1.10 0.25 0.036 0.938 0.793 0.829 0.153 0.135 0.85
M 1.20 0.25 0.036 1.038 0.893 0.929 0.153 0.135 0.95
M 1.40 0.30 0.043 1.205 1.032 1.075 0.184 0.162 1.10
M 1.60 0.35 0.051 1.373 1.171 1.221 0.215 0.189 1.25
M 1.80 0.35 0.051 1.573 1.371 1.421 0.215 0.189 1.45
M 2.00 0.40 0.058 1.740 1.509 1.567 0.245 0.217 1.60
M 2.20 0.45 0.065 1.908 1.648 1.713 0.276 0.244 1.75
M 2.50 0.45 0.065 2.208 1.948 2.013 0.276 0.244 2.05
M 3.00 0.50 0.072 2.675 2.387 2.459 0.307 0.271 2.50
M 3.50 0.60 0.087 3.110 2.764 2.850 0.368 0.325 2.90
M 4.00 0.70 0.101 3.545 3.141 3.242 0.429 0.379 3.30
M 4.50 0.75 0.108 4.013 3.580 3.688 0.460 0.406 3.80
M 5.00 0.80 0.115 4.480 4.019 4.134 0.491 0.433 4.20
M 6.00 1.00 0.144 5.350 4.773 4.917 0.613 0.541 5.00
M 7.00 1.00 0.144 6.350 5.773 5.917 0.613 0.541 6.00
M 8.00 1.25 0.180 7.188 6.466 6.647 0.767 0.677 6.80
M 9.00 1.25 0.180 8.188 7.466 7.647 0.767 0.677 7.80
M 10.00 1.50 0.217 9.026 8.160 8.376 0.920 0.812 8.50
M 11.00 1.50 0.217 10.026 9.160 9.376 0.920 0.812 9.50
M 12.00 1.75 0.253 10.863 9.853 10.106 1.074 0.947 10.20
M 14.00 2.00 0.289 12.701 11.546 11.835 1.227 1.083 12.00
M 16.00 2.00 0.289 14.701 13.546 13.835 1.227 1.083 14.00
M 18.00 2.50 0.361 16.376 14.933 15.394 1.534 1.353 15.50
M 20.00 2.50 0.361 18.376 16.933 17.294 1.534 1.353 17.50
M 22.00 2.50 0.361 20.376 18.933 19.294 1.534 1.353 19.50
M 24.00 3.00 0.433 22.051 20.319 20.752 1.840 1.624 21.00
M 27.00 3.00 0.433 25.051 23.319 23.752 1.840 1.624 24.00
M 30.00 3.50 0.505 27.727 25.706 26.211 2.147 1.894 26.50
M 33.00 3.50 0.505 30.727 28.706 29.211 2.147 1.894 29.50
M 36.00 4.00 0.577 33.402 31.093 31.670 2.454 2.165 32.00
M 39.00 4.00 0.577 36.402 34.093 34.670 2.454 2.165 35.00
M 42.00 4.50 0.650 39.077 36.479 37.129 2.760 2.436 37.50
M 45.00 4.50 0.650 42.077 39.479 40.129 2.760 2.436 40.50
M 48.00 5.00 0.722 44.752 41.866 42.857 3.067 2.706 43.00
M 52.00 5.00 0.722 48.752 45.866 46.587 3.067 2.706 47.00
M 56.00 5.50 0.794 52.428 49.252 50.046 3.374 2.977 50.50
M 60.00 5.50 0.794 56.428 53.252 54.046 3.374 2.977 54.50
M 64.00 6.00 0.866 60.103 56.639 57.505 3.681 3.248 58.00
M 68.00 6.00 0.866 64.103 60.639 61.505 3.681 3.248 62.00

مقایسه پیچ و مهره های دنده ریز Fine thread و دنده درشت Coarse thread

در زیر به مقایسه پیچ و مهره های استاندارد متریک دنده درشت و دنده ریز می پردازیم.


پیچ و مهره

طول گام و عمق دنده پیچ و مهره متریک