SELECT LANGUAGE : ENGLISH | PERSIAN
021 55420713 | sales [at] ajaxbolt.com | 0912 1933785
صفحه اصلیدرباره ماتماسگالری
پیچ سر شش گوش آچارخور
پیچ آلن و پیچ آلن مغزی
استدبولت
مهره
واشر

مهره های آبی رنگ

یکی از سوالاتی که در مورد مهره های تنسایل بالا در اتصال با پیچ های تنسایل بالا پرسیده می شود در مورد رنگ آبی آنها است. این امر معمولا در ارتباط با مهره های تنسایل بالای گالوانیزه اتفاق می افتد و دلیل آن روغن کاری یا به اصطلاح واکس زنی آنها است. طبق استاندارد ASTM A563 مهره های گرید DH که گالوانیزه گرم شده باشند نیاز به روغن کاری و یا واکس زنی دارند.

در این حالت طبق استاندارد رنگ سطحی مهره باید به گونه ای باشد که روغن قابل رویت باشد. در واقع استاندارد A563 در دو بخش S1 که صرفا وجود روغن سطحی را الزامی می کند و در بند S2 نه تنها روغن کاری بلکه کانترست رنگ سطحی مهره و روغن را الزامی می کند.

زمانیکه بند S2 از استاندارد A563 الزامی باشد معمولا کارخانجات رنگ آبی را برای نمایش تمایز رنگ ها انتخاب می کنند. در مورد مهره های استاندارد ASTM A194 رنگ ممکن است بصورت آبکاری اعمال شده باشد چرا که مهره این استاندارد قابلیت استفاده بجای مهره استاندارد ASTM A563 DH را دارد.

مهره های آبی رنگمهره
مقالات